COMORI ADUNATE

Motto: „Boga?ii vor ajunge în cer când îi vor introduce acolo s?racii”. (Fericitul AUGUSTIN)

Într-un ora? tr?ia odat? un om tare zgârcit. Toat? via?a n-a f?cut altceva decât s? strâng? ?i s? strâng? tot mai mult? avere. Niciodat? nu i-a fost mil? de cineva s?rman. Nu d?dea ceva de poman? nici în ruptul capului. O singur? dat?, într-o duminic?, trecând prin fa?a unei biserici i-a aruncat unui cer?etor doi b?nu?i. În rest, toat

? via? a lui nu

a dat nimic. Când preotul îl întâlnea ?i îl apostrofa, el r?spundea mereu:

– P?rinte, în lumea asta totul poate fi cump?rat. Cu siguran?? c? ?i în lumea cealalt? este la fel. Cu câte bog??ii am strâns eu, nu se poate s

? nu ajung în Rai!

Oricâ te sfaturi i-ar fi dat preotul, el nu voia s

? asculte. Azi a?a, mâine a?a, pân? când, într-o noapte, a avut un vis îngrozitor. Se f?cea c? murise ?i ajunsese la poarta Raiului, când, la intrare, Sfântul Petru l-a întrebat:

– Bine, omule, ce-i cu tine

aic

i?

– Sfinte Petre, a? vrea ?i eu s

? intru în Rai.

– Da’ crezi tu c? po?i?

– Sfinte Petre, dac? trebuie, eu pl?tesc. Am comori nem?surate…

– P?i de ce n-ai spus a?a, omule, dac? ai comori strânse nu-i nicio problem?. Ia s? vedem cât? avere ai la tine.

N-a mai putut omul de bucurie când a auzit c? poate pl?ti. Doar toat? via?a nu f?cuse altceva decât s? strâng? ?i s? strâng?. A început s? se scotoceasc? prin toate buzunarele, dar, s? vezi ?i s? nu crezi, nu mai g?sea niciun ban. V?zându-l atât de încurcat, Sfântul Petru i-a spus:

– Mai caut?, mai caut?, poate vei g?si totu?i ceva!

?i, într-adev?r, omul a g?sit pe fundul unui buzunar doi b?nu?i.

– Aoleu, dar de ce n-am decât atât?! Pe p?mânt aveam de mii de ori mai mul?i. Aici de ce am ajuns doar cu doi b?nu?i?

– Ei, omule, i-a r?spuns Sfântul Petru, când ajungi aici ai doar ceea ce ai d?ruit în via??. Acestea sunt comorile pe care fiecare le strânge în cer. Cu ele po?i într-adev?r s? intri î n Rai, dar crezi c

? doi b?nu?i sunt de ajuns?! În toat? via?a n-ai d?ruit decât ace?ti bani unui s?rman, om ce a?tepta ajutorul t?u în poarta unei biserici. Dac?, în timpul vie?ii, ai fi strâns mai multe comori cere?ti, poate ai fi intrat în Rai, dar a?a…

Tocmai în aceea clip? omul nostru s-a trezit din vis, speriat tot. Din aceea zi, a c?utat s? adune comori doar în cer. Erau atâ?ia s?raci ce aveau nevoie de ajujtorul s?u…!

Surs?: TAIFASURI: S?pt?mânal de medicin? naturist?, s?n?tate ?i frumuse?e. Nr. 81 din 19 iulie 2007, p. 2.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *